Omaisneuvo

omaisneuvo

Halkee cawimaad laga helayaa?

Videon otsikko

Caawimaada ehel daryeliista waxaa laga codsadaa sooshaalka degmada. 

Helsinki:

Wixii ka yar 65 sano 

Wixii ka weyn 65 sano 

Vantaa: 

Wixii ka yar 65 sano 

Wixii ka weyn 65 sano

Taageerada nafsi ahaaneed iyo talosiinta ururka ehel daryeelista

Ururka ehel daryeelayaasha ee caasimadda iyo agagaarkeeda

Talosiin luqado kala duwan ah 

Ururrada kale ee ehel daryeelayaasha 

Ururka ehel daryeelaha ry

arrow
Dib u noqo