Omaisneuvo

omaisneuvo

Macluumaadka la soo xiriiridda

Nagala soo xiriir

Waxqabadka talosiinta ee ururka Pääkaupunkiseudun omaishoitajat rywaxaa uu bixiyaa hagis iyo talosiin lacag la’aan ah, taasoo loogu talaggalay dadka ehelkooda daryeelaaya ee luqadaha ajnabiga ah ku hadlahaddii loo baahdana waxaa loo qabanayaa turjubaan. 

Luqddaada hooyo ayaad ku soo qori kartaa farriinta ad annaga noo soo dirayso 

Tuulikki Hakala 

Horumariyaha mas’uulka ka ah shaqada dadka waddanka u soo guuray 

Tuulikki.hakala(at)polli.fi 

046 922 3590 

Farzaneh Hatami Landi 

Horumariyaha shaqada dadka waddanka u soo guuray 

Farzanehhatamilandi(at)polli.fi 

046 920 3675 

Ururka ehel daryeelayaasha ee caasimadda iyo agagaarkeeda

Ururka Pääkaupunkiseudun omaishoitajat rywaa urur ka shaqeeya  caawimaadda ehel daryeelahakaasoo ka dhisan magaalooyinka Helsinki iyo Vantaa 

Telefoon 050 551 4335

 isniin-khamiissaacadda 9–15  

Cinwaanka: Ratamestarinkatu 7 b, 00520 Helsinki 

arrow
Dib u noqo